Informacioni sistem za praćenje procesa vakcinacije je u potpunosti ispravan

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM MEDIJSKIH ISTUPA MINISTRA VRANIĆA OKO VAKCINACIJA GRAĐANA

Informacioni sistem za praćenje procesa vakcinacije u potpunosti ispravan

Poštovani,

Nakon što smo proteklih dana ponovo proveli detaljne analize rada informacionog sistema kako bismo opet provjerili insinuacije koje su tokom prošle sedmice plasirane u javnost od strane ministra zdravstva Kantona Sarajevo Prof.dr. Harisa Vranića a u vezi su navodnim problemima u radu informacionog sistema u procesu vakcinacije u KS, sa zadovoljstvom možemo potvrditi da nije bilo nikakvih propusta ili nedostataka u radu informacionog sistema.

Sve softverske aplikacije i cjelokupan informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS rade bez ikakvih poteškoća ili problema, a u cjelokupan sistem je uvezano 30 ustanova, na 350 geografskih lokacija, sa preko 4.500 korisnika (zdravstvenih radnika) svaki dan i isti neprekidno radi na principu 24/7/365.

Dodatni dokaz tome je i preko 82.000 registrovanih sugrađana za proces vakcinacije koji su svoju prijavu dostavili putem online aplikacija, te preko 15.000 sugrađana koji su putem Vibera pozvani sa dodijeljenim terminima za vakcinaciju. Sve navedeno se realizovalo upravo kroz aplikacije informacionog sistema u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, te je sasvim jasno da izrečene tvrdnje ministra Vranića nisu osnovane.

Duboko vjerujemo da svaki pojedinac koji učestvuje u procesu organizacije i operativnom radu procesa vakcinacije treba da ponese svoj dio odgovornosti koja treba da bude srazmjeran njegovoj ulozi u tom procesu. Svi eventualni propusti koji su se mogli desiti zasigurno nisu posljedica rada informacionog sistema, jer ukoliko se ispravno koristi upravo su aplikacije informacionog sistema garant koji uvodi red i transparentnost i spriječava malverzacije, ali je isto tako prijeko potrebno da osobe zadužene za proces organizacije vakcinacije omoguće da se isti koristi na predviđeni način.

Najvažnije od svega je istaći da proces informatizacije zdravstva uvodi transparentnost u procese rada, pa tako i liste čekanja (čak i za vakcinaciju) i da informacioni sistem predstavlja ključni element u borbi protiv korupcije i malverzacija u zdravstvu. Svaki događaj u informacionom sistemu jasno identifikuje ko je i šta uradio, kada i kome. Izbjegavanjem njegovog korištenja stvaraju se uslovi za moguće nezakonite ili sumnjive radnje tokom procesa vakcinacije.

Dužni smo upoznati javnost da proces vakcinacije niti njegova organizacije nije na bilo koji način u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, već drugih ustanova Kantona Sarajevo, ali shvatajući ozbiljnost situacije u koju smo dovedeni pandemijom virusa Covid-19, izrazili smo spremnost da pomognem Ministarstvu zdravstva i drugim ustanovama pružajući tehničku pomoć u cjelokupnom procesu.

S obzirom na period u kojem se nalazimo, te da se još uvijek nismo odbranili od pandemije, pozivamo sve učesnike u ovom važnom procesu da se suzdrže od iznošenja neutemeljenih i paušalnih kvalifikacija. Važno je da svi radimo svoj posao u interesu građana Kantona Sarajevo, te da osiguramo da se vakcinacija što prije dovede do kraja. Trenutno smo nažalost, na začelju regiona po broju vakcinisanog stanovništva.

Medije pozivamo da se suzdrže od prenošenja neistina te da prate rad svih strana u procesu i objektivno informiraju javnost o istom.