08.01.2021

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić danas je na sastanku sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Sakibom Katanom riješio problem angažmana logopeda u JU Dom zdravlja KS.

“S obzirom da je Ministarstvo dalo saglasnost za angažman logopeda, a Zavod osigurao neophodna novčana sredstva, sada je sve do direktora ove javno-zdravstvene ustanove koji treba da provede neophodnu zakonsku proceduru i izvrši prijem ove vrste medicinskog kadra”, kazao je ministar, prof.dr. Vranić, nakon današnjeg sastanka.

Pozvao je i direktora Doma zdravlja da se odmah obrati Zavodu, kako bi se ova aktivnost što prije započela i provela.

Ovim će se definitivno riješiti problem vezan za prekid pružanja ovih usluga i obustavljanje prijema logopeda u JU Dom zdravlja KS, koja je nastupila iz nekih nepoznatih razloga.

Oba aktera današnjeg sastanka su poslali umirujuću poruku roditeljima kazavši kako će njihova djeca vrlo brzo biti u prilici dobiti neophodnu pomoć i podršku logopeda.