Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

Rezultati pismenog ispita-strucni savjetnik nabavke.pdf

Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme po osnovu Javnog oglasa br. 01-30-5-10941-3/22 objavljenog 06.08.2022. godine, pregledala i ocijenila pismene ispite kandidata koji su pristupili istom, te u nastavku slijede rezultati:

Redni brojŠifra kandidataBroj bodova
1.JN – 1545/2270
2.JN – 5496/2263
3.JN – 2698/2249
4.JN – 8721/2249

Napomena: Kandidati imaju pravo na uvid u svoj rad odmah nakon objave rezultata ispita pa do početka usmenog dijela ispita.