Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

Rezultati pismenog ispita - IT.pdf

Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme po osnovu Javnog oglasa broj 01-30-5-10942-5/22 od 08.08.2022. godine, pregledala i ocijenila pismene ispite kandidata koji su pristupili istom.

Rezultati pismenog ispita za jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver (VSS):

Redni brojŠifra kandidataBroj bodova
1.IT-2593/2263
2.IT-3481/2270
3.IT-4511/2270

Rezultati pismenog ispita za jednog (1) Višeg referenta za IT (SSS):

Redni brojŠifra kandidataBroj bodova
1.IT-7259/2263
2.IT-6255/2270