Uspostava platforme elektronske razmjene podataka i ukidanje komplikovanih procedura za efikasniji rad zavoda i MUP-a KS 

Nakon inicijalnog sastanka direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamera Kosovca i ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice, danas svjedočimo realizaciji uspostave jednog novog načina saradnje dvije institucije. 

Naime, radi se o implementaciji nove info platforme koja automatski kreira radne liste zahtjeva za dostavu zapisnika o pojedinim slučajevima kreiranih od strane MUP KS, te podržava kompletan menadžment svih slučajeva, u različitim statusima, što će dovesti do jednostavnijeg radnog toka, ekspeditivnije razmjene podataka iz baza koje posjeduju ove dvije institucije.

Platforma će, sa druge strane, omogućiti građanima u Kantonu Sarajevo da u budućnosti  više neće trebati „nositi“ papirne potvrde ili papirne doznake u MUP KS.

Cilj ovog procesa informatizacije je uspostavljanje sistema razmjene podataka kako u ingerenciji MUP-a  tako i u ingerenciji Zavoda, od kojeg će imati dugoročne koristi naši osiguranici.

Ministar Katica je naglasio da dobre namjere, inovativnost rukovodilaca institucija i opredjeljenost ka suradnji u svim segmentima doprinosi unapređenju zdravstvenog i sigurnosnog ambijenta  za gradjane u Kantonu Sarajevo.

Direktor Kosovac je istakao da je ovo samo još jedan korak koji poduzima menadžment zavoda u okviru postojećih kapaciteta i dostupnosti informacionih resursa ZZO KS kako bi uposlenici ovih institucija i građani bili pošteđeni komplikovanih birokratskih procedura.