Produženje roka važenja elektronskih zdravstvenih kartica

Poštovani osiguranici,

    Obavještavamo vas da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, razumijevajući potrebe građana, ali i još uvijek prisutno stanje pandemije izazvane virusom COVID19, donio odluku o produženju važenja izdatih elektronskih zdravstvenih knjižica.

Sve do sada izdane kartice EZK za osigurana lica u KS, a kojima je period važenja istekao ili ističe tokom 2022. godine, važit će do 31.12.2022. godine.

Za sve ostale EZK rok važenja ostaje kako je na karticama i naznačeno.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo