Spisak kandidata među kojima će se provesti izborni postupak po osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javne nabavke na neodređeno vrijeme broj: 01-30-9-20953/21 od 20.12.2021. godine.

Spisak kandidata javnog oglasa za prijem u radni odnos.pdf

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac je na sastanku u prisustvu ovlaštenog supervizora Kantona Sarajevo, a na osnovu uvida u sadržaj pismenih prijava sastavila spisak kandidata koji su imali ispravne prijave i među kojima će se provesti izborni postupak.