Obavještenje o terminu pismenog ispita za Javni oglas za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javnu nabavku na neodređeno vrijeme broj 01-30-9-20953/21 u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

2022.03.23. SKENIRANA Obavijest o terminu pismenog ispita.pdf

Obavještenje o terminu pismenog ispita za Javni oglas za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javnu nabavku na neodređeno vrijeme broj 01-30-9-20953/21 u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo