Rezultati polaganja pismenog ispita

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, vezano za Javni oglas za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javne nabavke na neodređeno vrijeme broj 01-30-9-20953/21 u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, objavljen dana 04.01.2022. godine i Dopuni javnog oglasa od 07.01.2022. godine, pregledala i ocijenila pismene ispite kandidata koji su pristupili istom, te u nastavku slijede rezultati.