Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20951/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20951-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos jednog (1) rukovodioca službe opštih i tehničkih poslova, na neodređeno vrijeme

Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20951/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20951-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos jednog (1) rukovodioca službe opštih i tehničkih poslova, na neodređeno vrijeme.