Termin za polaganje usmenog ispita

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, objavljen dana 04.01.2022. godine i Dopuni javnog oglasa od 07.01.2022. godine, na poziciju – rukovodilac službe opštih i tehničkih poslova – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, utvrdila termin za polaganje usmenog ispita.