LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos  jednog (1) rukovodioca odjela za računovodstvo, na neodređeno vrijeme broj: 01-30-9-20952-3/21 od 14.01.2022 godine, a na osnovu raspisanog Javnog oglasa br. 01-30-9-20952/21 od 20.12.2021. godine i Dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20952-1/21 od 06.01.2022. godine, Komisija za izbor kandidata objavljuje LISTU USPJEŠNIH KANDIDATA.