Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20954/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20954-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos dva (2) kontrolora, na neodređeno vrijeme

Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20954/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20954-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos dva (2) kontrolora, na neodređeno vrijeme.