Obrazac-za-internu-prijavu-korupcije.doc

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je  usvojio Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.