Skupština Kantona Sarajevo je danas prihvatila inicijativu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a koja je pokrenuta u saradnji s Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, za ukidanje participacije građana/osiguranika sa područja Kantona Sarajevo u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja.

Radi se o revolucionarnom rješenju, jer po prvi put u Kantonu Sarajevo nakon 24 godine građani više neće morati plaćati troškove liječenja koje su godinama plaćali za preko 50 usluga, između ostalog, kućnu posjetu doktora medicine na zahtjev osiguranog lica, ultrazvuk na zahtjev osiguranog lica, ergometriju na zahtjev osiguranog lica, holter monitoring na zahtjev osiguranog lica, spirometriju, elektroencefalografiju (EEG) na zahtjev osiguranog lica, kolor dopler i mnoge druge.

Usvajanjem ovog prijedloga Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, troškove participacije će snositi Zavod umjesto građana Kantona Sarajevo, što će značajno olakšati njihovu situaciju, posebno u današnjim teškim ekonomskim okolnostima.

Uz podršku ovog revolucionarnog prijedloga, očekujemo značajno poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za građane Kantona Sarajevo, uz istovremeno smanjenje finansijskog tereta koji su godinama nosili. Ova inicijativa, stoga, ne samo da unapređuje zdravstveni sistem, već može imati i šire pozitivne implikacije na društvo u cjelini.

Nastavljamo raditi u interesu naših osiguranika kako bismo omogućili adekvatne uslove za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite.

Odluka o ukidanju participacije (ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo) objavljena je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja.