KZZOSA

Refundacije bolovanja

Proceduru o postupanju u predmetima povrata isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad možete pronaći na sljedećem linku Procedure – KZZO SA kao i obrasce za refundaciju bolovanja preko 42 dana Obrasci za refundaciju bolovanja preko 42 dana – KZZO SA

Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefone nadležne Službe ZZO KS.