KZZOSA

Refundacija troškova liječenja

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka 1), 2) i 3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10, 75/13) kojim su utvrđene mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona, a sa ciljem ostvarivanja društvene brige za zdravlje građana na nivou Kantona Sarajevo, ministar zdravstva Kantona Sarajevo donio je Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 36/22 od 08.09.2022.g.). Ovim Pravilnikom propisuju se vrste zdravstvenih usluga iz oblasti dijagnostike i liječenja koje se trebaju pružiti u roku od 30 dana, te način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo.

Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS (˝Službene novine Kantona Sarajevo 36/22˝)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS (˝Službene novine Kantona Sarajevo 40/22˝)

U slučaju da osigurano lice ne može da ostvari pravo na usluge u zdravstvenim ustanovama  koje imaju sklopljen ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja , osigurano lice ima pravo na refundaciju sredstava od Zavoda, ukoliko se prema Pravilniku za tu vrstu usluge ne može formirati lista čekanja, a po zvaničnom cjenovniku utvrđenom od strane Federacije BiH te u skladu sa dostavljenom dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom.

Zahtjev za refundaciju troškova liječenja možete preuzeti i na sljedećem linku Zahtjev Opšti (Pravna Služba) – KZZO SA

Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefon nadležne Službe ZZO KS.