KZZOSA

Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice

Unosom jedinstvenog matičnog broja dajete saglasnost za obradu ličnih podataka koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11).

Zbog čestih upita o isteku elektronskih zdravstvenih knjižica,Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo napominje svoje osiguranike da je Upravni odbor Zavoda, a na prijedlog menadžmenta ,donio odluku o produženju važenja elektronskih zdravstvenih knjižica do 31.12.2024. godine.   

Dakle, svim osiguranicima kojima su elektronske zdravstvene knjižice istekle ili ističu, važenje EZK će biti produženo automatski u sistemu do navedenog datuma.

Menadžment                                   
Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo