KZZOSA

Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice

Unosom jedinstvenog matičnog broja dajete saglasnost za obradu ličnih podataka koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11).