KZZOSA

Banjsko liječenje

Proceduru o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, kao nastavak produženog bolničkog liječenja možete pronaći na sljedećem linku Procedure – KZZO SA, kao i Zahtjev za banjsko liječenje Zahtjev za banjsko liječenje – KZZO SA
Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefon nadležne Službe ZZO KS