Poziv za usmeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

Poziv za usmeni ispit IT.pdf

Obavještavamo Vas da je Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme po osnovu Javnog oglasa broj 01-30-5-10942-5/22 od 08.08.2022. godine, utvrdila termin za polaganje usmenog ispita.

Usmeni ispit će se održati 06.10.2022. godine u Sali za sastanke na X spratu zgrade Direkcije Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u ulici Ložionička br. 2 i kandidati će pristupiti ispitu sljedećim redoslijedom u navednim terminima:

  • Kandidat sa šifrom IT-2593/22 u 17:15 h
  • Kandidat sa šifrom IT-3481/22 u 17:30 h
  • Kandidat sa šifrom IT-4511/22 u 17:45 h
  • Kandidat sa šifrom IT-7259/22 u 18:00 h
  • Kandidat sa šifrom IT-6255/22 u 18:15 h