Direktor  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac  i  šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić u prostorijama Zavoda održali su radni sastanak sa Šefom ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) Ambasade SAD-a u BIH Matan Meyer i predstavnicima Ambasade SAD-a, u okviru anti korupcijskih aktivnosti koje podržava Ambasada Sad-a u BIH.

Na sastanku je iskazana snažna podrška aktivnostima koje provodi direktor Muamer Kosovac u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije  i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u cilju uspostave sistema internih kontrola i sprečavanju korupcije u zdravstvenom sistemu  Kantona Sarajevo, te je dogovoreno niz aktivnosti u narednom periodu koje će podržati Ambasada SAD-a u BiH .