Lijekovi

Ortopedska pomagala

Prava osiguranika

Javnost rada

Uputnica

eUputnica

Posljednje objave

Zavod zdravstvenog osiguranja

U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Ložionička broj 2. Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/98) na osnovu koje je 31.05.1999.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o upisu Zavoda u sudski registar.

Poslovnice

3
Bolnice
13
Domova zdravlja
9
Privatnih ustanova
50
Apoteka

Zdravstvene ustanove