U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.10.2020 u periodu od 17:00 do 21:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji. U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća: *nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor *djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu *dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema. U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.

U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.10.2020 u periodu od 17:00 do 21:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji.
U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća:

*nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor
*djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu
*dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi


Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema.

U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.