Poštovani korisnici informacionog sistema ZZO KS.

Planirano je da se večeras, utorak 09.11.2021. u periodu od 22.00-24.00 izvrši migracija dijela servisa koji se tiču AIS/BIS sistema. Ova migracija podrazumjeva da će doći do kraćeg prekida u navedenom periodu.