KZZOSA

Refundacija

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Kategorija: Refundacija

Poštovani,

Obrasci za refundaciju bolovanja preko 42 dana se nalaze na stranici ZZO KS (obrazac ZO-PL i NPL-1 ). Sve informacije i upute oko popunjavanja istih možete dobiti na kontakt telefone nadležne Službe ZZO KS

Kategorija: Refundacija

Kao osiguranik ZZO KS imate pravo da podnesete zahtjev za refundaciju  za kupljeni lijek, koji nije na pozitivnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (sl.nov.KS 26/21.), prema  Komisiji za lijekove, koju je imenovalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Zahtjev se uzima i predaje na protokolu u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo na način da se uz zahtjev za refundaciju prilože nalazi sa Klinike gdje se nalazi preporuka za  navedeni lijek  i original račun za kupljeni lijek.

Kategorija: Refundacija

Za refundacije sredstava za operativni zahvat obavljen u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a koji se nije mogao obaviti u javnoj zdravstvenoj ustanovi radi nemogućnosti, potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koji zahvat je urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja zahvata, potvrda Javne zdravstvene ustanove da se navedeni zahvat nije mogao uraditi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.