KZZOSA

Prijava na zdravstveno osiguranje

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Za prijavu supružnika na osiguranje sa prebivalištem na Kantonu Sarajevo, u najbližu Poslovnicu ZZO KS dostavljate obrazac za prijavu člana (popunjava uplatilac doprinosa, a isti se preuzima na sljedećem linku Zahtjev za prijavu/odjavu člana – KZZO SA) i kopiju vjenčanog lista ne stariji od 6 mjeseci.

U najbližu Poslovnicu dostavljate obrazac ZO1 za prijavu člana koji se nalazi na stranici ZZO KS (popunjava uplatilac doprinosa). Uz obrazac, dostavljate i rodni list djeteta.