KZZOSA

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Za povrat pogrešno uplaćenih doprinosa informišemo vas da u skladu sa članom 39. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 6/22) povrat više ili pogrešno uplaćenih doprinosa vrši se na osnovu rješenja nadležne organizacione jedinice Porezne uprave. Navedeno Rješenje se donosi na zahtjev uplatioca doprinosa. Zavod zdravstvenog osiguranja KS će kada dobije Rješenje PU o povratu pogrešno uplaćenih doprinosa, vratiti sredstva na račun poreskog obveznika.