KZZOSA

INO osiguranje

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Kategorija: INO osiguranje

Za izdavanje obrasca potrebno je dostaviti:

  1. Potvrdu o ocjeni zdravstvenog stanja na zahtjev osiguranog lica na nivou JU KS, a u svrhu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu/ inozemstvu- izdaje doktor porodične medicine.
  2. Zahtjev za izdavanje INO obrasca (u poslovnici)

Odgovor po podnešenom zahtjevu se dobije najduže za 7 radnih dana.
Obrazac važi 6 mjeseci i  može se koristiti najduže do  30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć (prema važećem Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka i inostranstvu/ inozemstvu-Sl.novine FBiH br. 31/02).