Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona.

Aplikacije je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama.

Pristup aplikaciji je omogućen putem linka: https://onlinecovid19.ezoblak.ba, a čitav proces se odvija u 4 koraka:

1. Registracija pacijenta putem web stranice
2. Popunjavanje online obrazaca
3. Potvrda Viber registracije od strane pacijenta
4. Pristup podacima od strane zdravstvenog radnika, preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije sa pacijentom

Pandemija izazvana koronavirusom COVID-19 je pred sve oblasti poslovanja stavila velike izazove. Posebno je izazovima izložen zdravstveni sektor, kako zbog potrebe da u specifičnim uslovima građanima i građankama omogući koliko-toliko prihvatljive uslove za pružanje zdravstvene zaštite, tako i usljed potrebe da ih izlaže što manje riziku u pružanju povratnih informacija o njihovom zdravlju i potrebnim liječničko-terapijskim tretmanima.

Od samog početka pandemije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa implementatorom informacionog sistema Medit, a zahvaljujući stalnom razvoju informacionog sistema, ulaže maksimalne napore na olakašanju pružanja zdravstvene usluge, što je svakako i u funkciji rasterećenja zdravstvenog sistema.

Kanton Sarajevo je, zahvaljujući aplikaciji koju je u saradnji i po uputama Zavoda, izradio implementator, prvi u regionu uveo mogućnost dostavljanja rezultata PCR testova putem Vibera, što je svakako u funkciji zaštite života i zdravlja građana, jer omogućava brzu i blagovremenu informaciju, ali i smanjuje pritisak na zdravstveni sistem, jer pacijent po svoj nalaz PCR testa nije prinuđen ići kod ljekara. Zahvaljujući novoj aplikaciji pacijent će lakše i jednostavnije doći do kontakta sa zdravstvenim radnicima, pogotovo kada se radi o administrativnom popunjavanju anketnih uputnika osoba u izolaciji i sličnim procedurama.

Nakon što pacijent potvrdi svoju identifikaciju i registraciju, svi podaci koji se unose kroz online komunikaciju i definisane upitnike, su u potpunosti integrisani i uvezani sa elektronskim kartonom pacijenta, zbog čega je omogućena distribucija i razmjena podataka između samih zdravstvenih ustanova u realnom vremenu.

Očekujemo da će nova aplikacija u velikoj mjeri olakšati i rad zdravstvenim radnicima, koji će moći, na sistematizovan način i sa adekvatnim pregledom podataka, odgovoriti na sve upite pacijenata. Ova aktivnost predstavlja jedan od koraka ka ultmativnoj informatizaciji zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, jer je sada svima jasno da bi bez provedene informatizacije zdravstva, zdravstveni sistem bio još u puno većim problemima, posebno zbog ograničenih informacija o zdravstvenoj istoriji pacijenta.

Omogućivši elektronski recept (bez kojeg bi pacijent u trenutnim uslovima provodio i po nekoliko sati u redu), elektronske uputnice, automatsku razmjenu radiološke slike (što pulmolozima i zdravstvenim stručnjacima omogućava očitanje nalaza sa bilo koje lokacije), smanjen je pritisak na ustanove primarne zdravstvene zaštite na mjesečnom nivou za najmanje cca. 100.000 posjeta hroničnih bolesnika, koji bi u ovakvim uslovima bio poguban i za zdravstvene ustanove, ali i za te pacijente.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje veliki značaj procesu informatizacije zdravstva Kantona Sarajevo čiji je imenovani nosilac, obzirom da je ultimativna informatizacija jedan od ključnih koraka za unapređenje i reformu zdravstvenog sistema u svim njegovim segmentima.

Duboko vjerujemo da svako ulaganje u informatizaciju, što je ovaj period pandemije i pokazao, se višestruko vraća zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo. Sa namjerom da olakšamo pacijentima pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i zdravstvenim radnicima omogućimo kvalitetnije radne uslove, i u narednom periodu ćemo raditi na razvijanju sistema i aplikacija, koje će sistem zdravstva u Kantonu Sarajevo učiniti efikasnijim, kvalitetnijim i funkcionalnijim.