Direktor Muamer Kosovac naglasio: u prvom planu su nam osiguranici kao i unapređenje zdravstvene zaštite

Dana. 02.03.2023.g., direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac, primio je predstavnike Udruženja oboljelih od dijabetesa tip1 kako bi razgovarali o problemima sa kojima se susreće ova kategorija osiguranika.

Obzirom na unapređenje tehnoloških dostignuća kod praćenja nivoa šećera u krvi, predstavnici Udruženja oboljelih od dijabetesa tip1, ukazali su na potrebu nabavke senzora za mjerenje šećera u krvi, za sve oboljele od dijabetesa tip1, bez ograničenja na dobnu granicu, što bi bila revolucionarna promjena u ostvarivanju prava za ovu kategoriju osiguranika, gdje od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo očekuju podršku ka davanju prijedloga u izmjeni dosadašnje Uredbe.

Direktor Kosovac je naglasio da je fokus menadžmenta usmjeren prvenstveno na osiguranike i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu te da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uložiti sve napore kako bi se kretalo u pravcu pronalaska rješenja za otklanjanje trajnog problema sa kojima se susreće ova kategorija čime bi svakako doveli zdravstvenu zaštitu na zadovoljavajući nivo.

Podsjećamo, izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, koje je donijela Vlada KS 17.11.2022.g., omogućeno je izdavanje većeg broja besplatnih trakica za mjerenje šećera u krvi oboljelima od dijabetesa. („Službene novine Kantona Sarajevo 48/22“ od 01.12.2022.g.)
Prema dosadašnjoj praksi, umjesto jedne trakice, oboljelima od dijabetesa, u dobi iznad 18 godina koji primaju insulin, izdaju se po četiri trakice za mjerenje šećera u krvi dnevno ili 200 trakica za 50 dana, odnosno trudnicama, te učenicima i studentima od 18 - 26 godina starosti, na intenziviranoj inzulinskoj terapiji, ostvaruju pravo na 150 trakica za 50 dana.

O navedenim aktivnostima ćemo obavještavati i u narednom periodu, u namjeri da našim osiguranicima obezbijedimo kvalitetnu, dostupnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu.