Direktor Kosovac naglasio važnost doprinosa i prosperiteta u približavanju i ostvarivanju zajedničkog cilja sadržanom u dostojanstvenom položaju radnika i pravu svakog pojedinca da ima kvalitetne uslove za rad

Na sastanku sa predsjednikom samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samirom Kurtovićem, i predsjednikom sindikata organa ZZO KS, Mufidom Memijom, održanom 25.05.2023.g. u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, predsjednik Samir Kurtović je izrazio punu podršku sindikalnoj organizaciji ZZO KS ali i saradnji sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Muamerom Kosovcem i tom prilikom se zahvalio menadžmentu Zavoda na razumjevanju i rješavanju zahtjeva radnika ZZO KS u cilju poboljšanja njihovog standarda. Predsjednik Mufid Memija je posebno istakao razumjevanje menadžmenta Zavoda koji je u proteklih godinu dana, nakon 14 godina stagniranja, povećao plate radnika ZZO KS, uradio i sproveo sistematizaciju radnih mjesta radnika u njihovom interesu te druge aspekte koji se odnose na brigu o zdravlju i konstantnu edukaciju radnika ZZO KS.

Predsjednik Samir Kurtović, pored navedenog, prijatno je iznenađen odnosom predstavnika sindikalne organizacije ZZO KS i menadžmenta gdje je prepoznao težnju menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da zajedno sa radnicima rade na unapređenju uslova rada i poboljšanje standarda radnika Zavoda, te uvijek budu primjer pozitivnog partnera.