Putem ove aplikacije stanovnici sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mogu se registrovati za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo

OD DANAS U FUNKCIJI I NOVA APLIKACIJA PUTEM KOJE SE VRŠI REGISTRACIJA ZA VAKCINACIJU STANOVNIKA KANTONA SARAJEVO KOJI NISU OSIGURANICI ZAVODA

Putem ove aplikacije stanovnici sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mogu se registrovati za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo

Poštovani,

             Kako bi omogućio registraciju svih stanovnika u Kantonu Sarajevo, Zavod zdravtvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u saradnji sa ugovornim implementatorom integralnog informacionog sistema firmom MedIT uspostavio i novu aplikaciju namijenjenu stanovnicima Kantona Sarajevo koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a žele se iskazati interesovanje da se vakcinišu.

Aplikacija je dostupna na linku: https://evakcina-registracija-neosigurani.ezoblak.ba

Kao i kod prethodne aplikacije sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka, tokom kojih će stanovnik Kantona Sarajevo koji nije osiguranik našeg Zavoda, popuniti i dostaviti tražene podatke. Po okončanju procesa, registrovani korisnik će dobiti potvrdu registracije, a tačnost podataka o prebivalištu će  biti provjerena prije upisa u konačni registar.

Naglašavamo da je ova aplikacija (kao i prethodna) namijenjena isključivo stanovnicima Kantona Sarajevo, kao i da je proces registracije za sve stanovnike Kantona Sarajevo dobrovoljan (a ne obligatoran) i da se njim iskazuje vlastita zainteresovanost za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo.

Obzirom da je registracija zainteresovanih pacijenata kontinuiran proces, svi stanovnici osiguranike i svi građani Kantona Sarajevo će zasigurno imati dovoljno vremena da iskažu interes za vakcinaciju. Ponavljamo da zasigurno da niti jedan stanovnik Kantona Sarajevo neće ostati uskraćen za mogućnost da iskaže interes da bude vakcinisan.

Još jednom ponavljamo da će se redoslijed vakcinacije vršiti prema epidemiološkim prioritetima koje utvrđuje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a ne prema redoslijedu prijave putem aplikacije.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će kontinuirano pružati podršku u ovom procesu, te blagovremeno obavještavati javnost o procesu vakcinacije.

Za sve eventualne nejasnoće u procesu registracije molimo da se obratite putem e-mail-a vakcinacija@kzzosa.ba

S poštovanjem,

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 KANTONA SARAJEVO