Odluka o ukidanju participacije (ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo) objavljena je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i stupit će na snagu u petak, 29. marta 2024.

Napominjemo da smo ranije obavijestili javnost da je Skupština Kantona Sarajevo usvojila inicijativu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u saradnji s Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, za ukidanje participacije građana/osiguranika u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i liječenja.

Ovo revolucionarno rješenje znači da građani više neće plaćati troškove liječenja koje su godinama plaćali za preko 50 usluga, kao što su kućne posjete liječnika, ultrazvuk, ergometrija, holter monitoring, spirometrija, EEG, kolor dopler i druge usluge. Troškove će snositi Zavod umjesto građana, što će olakšati njihovu situaciju, posebno u teškim ekonomskim okolnostima.

Očekuje se da će ova inicijativa poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti za građane Kantona Sarajevo i smanjiti finansijski teret. Osim što unapređuje zdravstveni sistem, ova inicijativa može imati pozitivne implikacije na društvo u cjelini.