KZZOSA

Zahtjev za prijavu/odjavu člana

Članom porodice smatraju se članovi porodice utvrđeni članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju, i to:

  1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
  2. djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
  3. roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava,
  4. unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalan život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Proceduru prijave, odjave i promjene podataka za članove porodice osiguranih lica ZZO KS možete pronaći na sljedećem linku Procedure – KZZO SA

Ostale informacije možete dobiti na kontakt brojeve poslovnica ZZO KS Poslovnice – KZZO SA