KZZOSA

Zahtjev za izdavanje putnog obrasca

Uz zahtjev, koji se uzima u Poslovnicama ZZO KS, potrebno je priložiti potvrdu o ocjeni zdravstvenog stanja iz medicinske ustanove gdje se vodi zdravstveni karton, te dopunsku medicinsku dokumentaciju (samo u slučaju hroničnih oboljenja).

Pravo na putno osiguranje moguće je ostvariti do 30 dana u kalendarskoj godini, tj. za redovne studente za vrijeme školovanja u inostranstvu, odnosno na razmjeni studenata, obrazac se izdaje na period od 30 dana u toku kalendarske godine, sa važenjem obrasca najduže do 6 mjeseci računajući od dana izdavanja.

Zemlje sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo ima sporazum su : Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Njemačka, Austrija, Turska, Italija, Makedonija, Holandija, Belgija, Mađarska, Luksemburg i Češka Republika.

Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefon nadležne Službe ZZO KS.

OBAVIJEST ZA REDOVNE STUDENTE – KZZO SA

Odluka o ino osiguranju – KZZO SA