KZZOSA

Zahtjev za banjsko liječenje

Proceduru o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, kao nastavak produženog bolničkog liječenja možete pronaći na sljedećem linku Procedure – KZZO SA

Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefon nadležne Službe ZZO KS.