KZZOSA

Zahtjev opšti (Pravna služba)

Zahtjeve koje razmatra pravna služba ZZO KS, predaju se na protokol ZZO KS, i to :

  • refundacija novčanih sredstava utrošenih za nabavku odobrenih medicinskih sredstava o vlastitom trošku osiguranika;
  • refundacija troškova liječenja i laboratorijske dijagnostike obavljene o vlastitom trošku osiguranika u slučajevima nemogućnosti obavljanja iste u zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor;
  • refundacija novčanih sredstava utrošenih na ime zdravstvene zaštite pružene osiguranicima Zavoda na teritoriji drugog kantona;
  • refundacija novčanih sredstava utrošenih na ime zdravstvene zaštite pružene osiguranicima Zavoda na teritoriji drugog entiteta.

Ostale informacije možete dobiti na kontakt telefon nadležne Službe ZZO KS.