Omogućeno korištenje zdravstvene zaštite do 31.01.2022.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava osiguranike, pravne subjekte i javnost da je, u cilju zaštite zdravlja osiguranika, uvažavajući izuzetno pogoršanu epidemiološku situaciju, izazvanu pandemijom virusa COVID19, neovisno o statusu uplata, svim obveznicima uplate doprinosa omogućeno korištenje zdravstvene zaštite (ovjera zdravstvene legitimacije) do 31. januara.

Obveznici uplate doprinosa koji, zbog kontinuiteta redovnih uplata, ostvaruju pravo na ovjeru na duži vremenski period (3 mjeseca), kao i druge kategorije lica koje imaju pravo na duži period ovjere (npr. penzioneri) navedeno pravo nastavit će i dalje koristiti.

Za sve dodatne informacije vezano za ovu obavijest možete se obratiti u poslovnice Zavoda, kao i putem e-maila: info@kzzosa.ba