Prestanak naplaćivanja obrazaca ZO1, ZO2, ZO1/2, ZO PL, NPL1, INO kao i svih vrsta potvrda

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Vas obavještava da se obrasci ZO1, ZO2 i ZO1/2 (Prijava – odjava osiguranika) neće naplaćivati i bit će dostupni putem web stranice Obrasci.

Obrasci - ZO PL - Potvrda o ostvarenoj plaći za refundaciju bolovanja i obrazac NPL1 - Spisak za refundaciju bolovanja, Obrazac za inostrano osiguranje kao i sve vrste potvrda  biti će dostupni putem poslovnica Zavoda i također neće se naplaćivati.