Obavještenje o uslugama medicinske rehabilitacije kao nastavka produženog bolničkog liječenja

Obavještenje o uslugama medicinske rehabilitacije
kao nastavka produženog bolničkog liječenja

Poštovani osiguranici, 

U cilju blagovremenog obezbjeđenja prava na usluge medicinske rehabilitacije Zavod je dana 07.10.2022. godine raspisao Javni poziv za ugovaranje predmetnih usluga.

Kako su dana 21.10.2022. godine zdravstvene ustanove: PZU Poliklinika "Agram", PZU Poliklinika "Atrijum, PZU Poliklinika "Moja Klinika", PZU Poliklinika "Dr. Al-Tawil" i PZU "Eurofarm - Centar Poliklinika" uložile zajednički prigovor na navedeni Javni poziv to je Zavod, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, bio u obavezi donijeti Odluku o obustavi postupka.

Postupak ugovoranja predmetnih usluga će se nastaviti po okončanju žalbenih procedura.

Napominjemo da navedene PZU nikada nisu pružale navedene usluge niti su registrirane za iste te nam žalba ukazuje na neargumentirano prolongiranje procesa na štetu osiguranika.

Zavod ovim putem izražava žaljenje što će, u određenom vremenskom periodu, usljed prednje opisanih okolnosti, osiguranici biti uskraćeni za usluge medicinske rehabilitacije, iz razloga koji su izvan utjecaja Zavoda. 

Stručna služba sa upravljačkim tijelima Zavoda aktivno radi na iznalaženju rješenja u interesu osiguranika.