Poštovani osiguranici,

Kao što vam je poznato, Naredbom Kriznog štaba Kantona Sarajevo od 09.05.2022. godine naloženo je da je za redovni prijem na liječenje u zdravstvenu ustanovu  u Kantonu Sarajevo dostatan negativan antigen test, a da PCR test nije obavezan.

U skladu sa internim procedurama Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je od pacijenata koji su planirani za prijem na liječenje u navedenu zdravstvenu ustanovu zahtijevao negativan PCR test, ne stariji od 48h. Poštujući naredbu Kriznog štaba KS kao obavezujuću, ovaj Zavod je osiguranicima/pacijentima refundirao predmetne usluge, uz dostavljenu dokumentaciju koja dokazuje osnovanost zahtjeva.

Kako smo dopisom od 16. decembra 2022. godine od strane menadžmenta KCUS obavješteni da ljekari KCUS više ne zahtijevaju PCR test za prijem, to počev od navedenog datuma Zavod neće vršiti refundaciju troškova za pomenutu uslugu.

Naravno, ukoliko osiguranik posjeduje dokaze iz kojih se nesumljivo da utvrditi da mu je ovlašteno lice KCUS ili bilo koje druge ugovorne zdravstvene ustanove na područuju Kantona Sarajevo zahtijevalo negativan PCR test prilikom prijema na liječenje, Zavod će izvršiti refundaciju nastalih troškova.