Obavještenje o obustavi postupka nabavke deficitarnih-dijagnostičkih zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

Obavještenje o obustavi postupka nabavke deficitarnih-dijagnostičkih zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

Poštovani osiguranici, 

Na osnovu smjernica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u cilju obezbjeđenja prava osiguranika, Zavod je dana 07.10.2022. godine raspisao Javni poziv za ugovaranje deficitarnih-dijagnostičkih zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja.

Na navedeni Javni poziv zdravstvene ustanove: PZU „Vitalis“, PZU Poliklinika "Agram", PZU Poliklinika "Atrijum, PZU Poliklinika "Moja Klinika", PZU Poliklinika "Dr. Al-Tawil" i PZU "Eurofarm - Centar Poliklinika" su uložile žalbu/prigovor shodno čemu je Zavod, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, bio u obavezi donijeti Odluku o obustavi postupka.

Postupak ugovoranja predmetnih usluga će se nastaviti po okončanju žalbenih procedura.

Zavod ovim putem izražava žaljenje što će, u određenom vremenskom periodu, usljed prednje opisanih okolnosti, osiguranici biti uskraćeni za pružanje predmetnih dijagnostičkih procedura koje za cilj imaju smanjenje listi čekanja i brže ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a iz razloga koji su izvan utjecaja Zavoda. 

Stručna služba sa upravljačkim tijelima Zavoda aktivno radi na iznalaženju rješenja u interesu osiguranika.