Obavještenje o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva

Obavještavamo Vas da je na snagu stupila Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/22), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 06.10.2022. godine.

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe _ medicinska sredstva (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42_22)