Obavijest za redovne studente o korištenju zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji se nalaze na redovnom studiju ili na razmjeni studenata u nekoj od država sa kojim Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju

Razumijevajući značaj obrazovanja i razmjene znanja, te zalaganje Univerziteta u Sarajevu u nominaciji studenata prema jednoj od partnerskih institucija van BiH, menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je predložio način rješavanja problema osiguranja Upravnom odboru koji je na 17. sjednici, dana 22.02.2023.g., donio Odluku o korištenju hitne zdravstvene zaštite studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu, odnosno na razmjeni studenatakojom se uređuju uslovi, način i postupak korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji se nalaze na redovnom studiju ili na razmjeni studenata u nekoj od država sa kojim Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, gdje se po članu 2. stav 3. ove Odluke, obrazac izdaje na period od 30 dana (u toku kalendarske godine) sa važenjem obrasca najduže do 6 mjeseci računajući od dana izdavanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Shodno navedenom, studenti zahtjeve za izdavanje obrasca mogu podnijeti u Poslovnicama ZZO KS.