Počev od 01.01.2023.g., APOTEKA EUROPHARM PHARM BUGOJNO-OGRANAK PHARM, na adresi Trg Barselone 3, nije više ugovorna apoteka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da,  počev od 01.01.2023.g., APOTEKA EUROPHARM PHARM BUGOJNO-OGRANAK PHARM, na adresi Trg Barselone 3, nije više ugovorna apoteka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Shodno navedenom, osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, počev od navedenog datuma, svoje pisane ili elektronske recepte mogu realizovati u 176 drugih ugovornih Apoteka koje će stajati osiguranicima na raspolaganju.