Izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, koje je donijela Vlada KS 17.11.2022..g., omogućeno je izdavanje većeg broja besplatnih trakica za mjerenje šećera u krvi oboljelima od dijabetes mellitusa („Službene novine Kantona Sarajevo 48/22“ od 01.12.2022.g.).
                  Prema dosadašnjoj praksi, umjesto jedne trakice, oboljelima od dijabetes mellitusa, u dobi iznad 18 godina koji primaju insulin ,ubuduće će biti izdavane po četiri trakice za mjerenje šećera u krvi dnevno ili 200 trakica za 50 dana, odnosno trudnicama,te učenicima i studentima od 18 - 26 godina starosti, na intenziviranoj inzulinskoj terapiji, ostvarivat će pravo na 150 trakica za 50 dana.

      Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji primaju inzulin, mogu ostvariti ova prava počev od 09.12.2022.g. , odnosno od datuma aktuelnog sljedovanja trakica za mjerenje šećera.