Ovim putem obavještavamo sve naše osiguranike koji se susreću sa problemom eventualnih ograničenja u korištenju lijekova na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo, da više informacija o uzrocima ograničenja mogu dobiti kod svog ljekara porodične medicine koji im i propisuje lijekove.

Ukoliko ovlašteni ljekar porodične medicine ne može da utvrdi razlog nemogućnost korištenja određenog lijeka na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo, osiguranici se mogu obratiti Zavodu pisanim putem ili putem telefona 033/725-297 i 033/257-491, kako bi Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo mogao promptno djelovati a sve u nastojanju da dovedemo zdravstveni sistem na nivo koji naši osiguranici zaslužuju, obzirom da svakodnevno osluškujemo i udovoljavamo isključivo njihovim potrebama.