Ovim putem podsjećamo sve osiguranike - korisnike dijagnostičkih traka za mjerenje šećera u krvi, a koji su to pravo stekli u posljednjih 12 mjeseci, da su sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima, i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva (Službene novine KS br.21/23), dužni blagovremeno obnoviti dokumentaciju za dalje ostvarivanje navedenog prava, odnosno podnijeti prijedlog za nabavku medicinskog sredstva - trakice koji izdaje subspecijalista endokrinologije ili specijalista dijabetološkog savjetovališta, minimalno jednom godišnje, uz obavezno upisivanje HbA1c vrijednosti ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja prijedloga, a propisuje izabrani doktor porodične medicine na osnovu njihovog specijalističkog nalaza. 

Ukoliko ne obnovite dokumentaciju blagovremeno ili u posljednjih 12 mjeseci niste dostavili neophodnu dokumentaciju odnosno podnijeli prijedlog za nabavku medicinskog sredstva - trakice, a budući da je riječ o osjetljivoj populaciji, osiguraniku će se omogućiti ostvarivanje tog prava (na 50 dana – 1 pakovanje trakica) uz obavezu da za naredni put dostavi neophodnu dokumentaciju, a ukoliko to ne učini neće moći ostvariti to pravo naredni put. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem Odjela za medicinske poslove na telefon 033/725-220.