Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uredno odobrava i finansira ampulirane lijekove, između ostalog, i nabavku lijeka enoksaparin (zaštićenog naziva Clexane) u jačinama od 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml i 0,8 ml

Zbog čestih upita ali i pritužbi naših osiguranika, uglavnom trudnica i onkoloških pacijenata koji tvrde da u pojedinim ambulantama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nisu u mogućnosti da dobiju lijek Clexane, ovim putem obavještavamo naše osiguranike da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u skladu sa odredbama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo, obezbjeđuje sredstva za nabavku ampuliranih lijekova koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Svaki mjesec sve ustanove primarne zdravstvene zaštite trebuju potrebne ampulirane lijekove a koje Zavod uredno odobrava i  finansira, a između ostalog, finansira se i nabavka lijeka enoksaparin (zaštićenog naziva Clexane) u jačinama od 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml i 0,8 ml.

Obzirom da se osiguranicima u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nudi drugi lijek koji spada u grupu niskomolekularanih heparina, pri čemu su prisiljeni kupovati traženi lijek iz vlastitih sredstava, da bi potom tražili refundaciju od Zavoda, unatoč činjenici da Zavod uredno odobrava i finansira tražene količine lijeka enoksaparin, čime se  nepotebno usložnjava i otežava čitav proces i primjena prava osiguranika na usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Zavod je uputio zahtjev prema JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u kojem se navodi da je potrebno da unutar  zdravstvene ustanove vrše adekvatnu distribuciju ovog lijeka, kako na pojedinim lokacijama ne bi dolazilo do nestašica, odnosno kako bi na svim lokacijama bilo dovoljnih količina.