Lijek enoksaparin se može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama

            Ovim putem vas obavještavamo da je Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo objavljenu u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj 44/23, kojom su utvrđene značajne izmjene u pogledu izdavanja lijeka enoksaparin, na način da je u izmjeni smjernica, pored ostalog, definisano i da “lijek enoksaparin se može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama”.

            Navedena izmjena praktično znači da će se u narednom periodu lijek enoksaparin (zaštićenog naziva Clexane) izdavati u ugovornim apotekama na osnovu elektronskim recepata koji propišu ovlašteni propisivači, a ne kao što je to ranije bio slučaj na osnovu trebovanja zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

            Kako je u toku operativna primjena navedene izmjene kroz izmjene u informacionom sistemu, Zavod se još 24.10.2023. godine obratio Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo sa molbom za davanje pojašnjenja za primjenu, te smo očekivali da ćemo u skorijem periodu dobiti odgovor i završiti proces prilagodbe novom načinu izdavanja predmetnog lijeka.

Radi značaja i hitnosti, Zavod je uputio i urgenciju na navedeni dopis, uz molbu za odobrenje da se prema ranijem načinu nabavke navedenog lijeka odobri nabavka lijeka enoksaparin zdravstvenim ustanovama u količini koja zadovoljava potrebe za 15 dana, a sve kako naši osiguranici ne bi ostali bez potrebne terapije lijekovima enoksaparin.

Kako još uvijek nismo dobili tražene odgovore, unatoč naših najboljim nastojanjima, nismo u mogućnosti adekvatno postupiti u pogledu eventualnog odobravanja dodatnog trebovanja lijeka enoksaparin, kao ni preći na novi sistem nabavke ovog lijeka putem ugovornih apoteka.

Odmah po dobivanju traženih informacija, Zavod će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao nesmetanu nabavku i korištenje ovog lijeka, te o svemu obavijestiti svoje osiguranike.
Zavod aktivno poduzima sve aktivnosti iz svoje nadležnosti a u interesu osiguranika.